...
#415, ig: O GAMING
 • Rank: DIAMOND 2
 • Tướng: 82
 • Skin: 58
 • Acc số: #415
 • Rank: DIAMOND 2
 • Tướng: 82
 • Skin: 58

250,000 đ
...
#417, ig: Long Yi cày thuê
 • Rank: DIAMOND 4
 • Tướng: 73
 • Skin: 50
 • Acc số: #417
 • Rank: DIAMOND 4
 • Tướng: 73
 • Skin: 50

175,000 đ
...
#420, ig: dandy tad
 • Rank: PLATINUM 2
 • Tướng: 92
 • Skin: 91
 • Acc số: #420
 • Rank: PLATINUM 2
 • Tướng: 92
 • Skin: 91

380,000 đ