RIOT V1


NẾU HẾT KEY QUÝ KHÁCH VUI LÒNG SANG THUESUB247.COM THUÊ NHÉ
Tool Riot V1 Giá Rẻ Nhất Thị Trường, Uy tín, Chất Lượng!
📍 Né tất cả skill định hướng.
📍 Tự động farm lính chuẩn xác.

📍 Combo skill chính xác vào mồm địch.
📍 Tự động trừng phạt cướp Blue, Red, Rồng, Baron....
 
PASS GIẢI NÉN 123

Các Phím Trong Tool     

Space(Nút Cách) Dùng Khi ComBat - Đánh Nhau

PHím X : Chỉ Last hit

Phím C : Vừa Last hit Vừa Cấu Rỉa

Phím V : Đẩy Lính Nhanh

Phím I : Tắt Trừng Phạt

Phím K : Tắt Né

Phím F5: Tắt hiển Thị Vòng

Phím T : Cắm Mắt Hộ Thể (LeeSin),Tẩu Thoát

Phím G : Insec LeeSin