TOOL LS


TOOL AN TOÀN CAO, DÙNG ĐƯỢC CHO ACC CHÍNH, COMBO VÀ NÉ SIÊU ĐỈNH
KÉN MÁY, KHÓ CÀI VÀ KHÓ SỬ DỤNG NÊN HIỂU RÕ HÃY THUÊ NHÉ

PASS GIẢI NÉN : 123

Hỗ trợ win 7, 8, 10 (win 11 chưa hỗ trợ)

Tool kén máy, 1 số máy không chơi được sẽ không hỗ trợ đổi trả, vui lòng chắc chắn chơi được hãy thuê.


ĐỔI MÁY TRỪ 2H 1 LẦN

F2 TẮT VÒNG, F7 LOAD LẠI TOOL


1.ĐĂNG NHẬP (có tk rồi thì chỉ cần đăng nhập)

2.ĐĂNG KÝ & KÍCH HOẠT KEY (chưa có tk thì đăng ký)

3. ĐỔI PASS

4. ĐỔI MÁY


5. CHECK KEY : dùng để check xem key tool thuộc tài khoản đăng nhập nào, dành cho trường hợp quên tài khoản đăng nhập, nếu quên mật khẩu thì tạo tài khoản khác nhé.
6. GIA HẠN NICK CŨ